Caesarea (Maritima)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Caesarea Maritima)

Caesarea, ook geschreven Cesarea, ter onderscheiding van Caesarea-Filippi genoemd Caesarea Maritima (= "Caesarea aan Zee") of Caesarea palaestina, was in de tijd van het Nieuwe Testament een belangrijke stad. In de Evangeliën wordt zij niet, in de Handelingen der Apostelen dikwijls genoemd.

Over de betekenis en verwijzingen van 'Caesarea', zie Caesarea.

Ze was door Herodes de Grote aan de Middellandse Zee, tussen Dor (Dora) en Joppe, gebouwd op de plaats van de Stratonstoren. Hij gaf haar ter ere van de Caesar of keizer Augustus de naam Caesarea.

Ligging van Caesarea tussen het zuidelijke Joppe en noordelijke Dor.

Door haar gunstige ligging werd deze stad weldra een grote en zeer welvarende zeestad. Zij was de residentie van de Romeinse procurator en de standplaats (het garnizoen) van zijn troepen. De meeste inwoners ervan waren Grieken. 

De evangelist Filippus bezocht de stad en ging er wonen. Daar ontstond een gemeente van Christus.

Hnd 8:40 Filippus echter werd in Asdod gevonden, en hij ging het land door en verkondigde het evangelie aan alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. (TELOS)

Herodes Agrippa I, die de apostel Jakobus liet doden en Petrus gevangen zette, werd later in Caesarea geslagen door een engel (Hand. 12:19v). De apostel Paulus kwam aan het eind van zijn tweede zendingsreis bij Caesarea aan.

Hnd 18:21 ... En hij voer weg van Efeze. Hnd 18:22 En in Caesarea aangekomen ging hij op en groette de gemeente en vertrok naar Antiochië. (TELOS)

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Ook tijdens zijn derde zendingsreis kwam Paulus in de stad.

Hnd 21:8 En de volgende dag gingen wij weg en kwamen in Caesarea; en wij gingen het huis van de evangelist Filippus binnen, die een van de zeven was, en bleven bij hem. (TELOS)

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Op zijn reis als gevangene naar Rome vertrok hij met een schip uit de haven van Caesarea.

Paulus' reis naar Rome (Hand. 27:1-28:31).

Route: Caesarea_(Maritima)SidonMyraSchone HavensMaltaSyracuseRhegiumPutéoliForum AppiiTres TabernaeRome

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Cesarea' is op 23 dec. 2017 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.