Leviticus 15

Uit Christipedia

Leviticus 15 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

De behandeling van onreinheid door geslachtsvloeiingen. 1-15 De behandeling van onreinheid door een ongewone (ziekelijke) vloeiing van een man. 16-18 Van onreinheid door de zaadlozing van een man. 19-24 Van onreinheid van de vrouw in haar maandstonden, 25-30 en bij ongewone bloedvloeiing. 31 Zo moeten de Israëlieten worden afgezonderd van hun onreinheid, opdat zij in hun onreinheid niet sterven, als zij Gods tabernakel, die in hun midden is, zouden bezoedelen. 31 Onderschrift.

31

31  Zo zult u de kinderen Israëls afzonderen van hun onreinheid; opdat zij in hun onreinheid niet sterven, als zij Mijn tabernakel, die in het midden van hen is, verontreinigen zouden. (CP[1])

Het is frappant dat de Heer Jezus, in wie God 'tabernakelde' (Joh. 1:14) te midden van Zijn volk, niet verontreinigd werd door de aanraking door de bloedvloeiende vrouw.

Lu 8:43  En een vrouw die twaalf jaar lang een bloedvloeiing had gehad, die heel haar levensonderhoud aan artsen had uitgegeven, maar door niemand kon worden genezen, Lu 8:44  kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van zijn kleed aan, en onmiddellijk hield haar bloedvloeiing op. (Telos)

In plaats dat Hij onrein werd, werd zij van haar kwaal genezen en gereinigd.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.