Leviticus 24

Uit Christipedia

Leviticus 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

1-9 De kandelaar en de toonbroden. 1-4 Verordening omtrent de olie voor en verzorging van de kandelaar. 5-9 Verordeningen omtrent de bereiding en de plaatsing van de toonbroden, hun wekelijkse vernieuwing en de plaats waar de priesters ze moeten eten. 10-23 Het vervloeken van Jahweh. 10-12 Een halfbloed Israëliet vloekt Jahweh en wordt in hechtenis genomen (10-12). 13-16 God beveelt, hem te stenigen. Al wie God vloekt, zijn naam lastert, moet gestenigd worden. 17-22 Evenzo staat op het doden van een mens de dood; ook verwonding moet naar de wet der wedervergelding worden bestraft; vreemde en ingezetene staan hierin gelijk. 23 De Israëlieten stenigen de vloeker.

7

7 En op elke rij zult u zuivere wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer voor Jahweh. (CP[1]) 

Het is een vuuroffer. Bij het wegnemen van de broden wordt de wierook op het altaar aangestoken[2].

Voor Jahweh. Waardoor Hij bewogen wordt, aan Zijn gemeente in genade te denken[2].

9

9 En het zal voor Aäron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten; want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuuroffers van Jahweh, een eeuwige inzetting. (CP[1]) 

Uit de vuuroffers van Jahweh. Niet dat het toonbrood op zichzelf een vuuroffer was, maar de bijbehorende wierook, waarom gezegd wordt dat het geheel een vuuroffer is. Het brooddeel werd aan de priesters van de Heer gegeven om te eten, en het wierookdeel werd verteerd op het altaar; en beide waren een offer aan God. De wierook werd door vuur geofferd, in plaats van het brood, dat daarom werd gerekend alsof dat als vuuroffer werd geofferd.[3]

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Lev. 24 is onder wijziging verwerkt op 7 april 2023.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. 2,0 2,1 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  3. John Gill's Expositor.