Leviticus 7

Uit Christipedia

Leviticus 7 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

In het kort: het schuld- en het dankoffer, verbod op het eten van vet en bloed. 1-6 Wet van het schuldoffer. 7-9 Wat van de overige offers voor de priesters is. 11-15 Wet van het dankoffer: het lofoffer. 16-21 Wet van het dankoffer: gelofteoffer of vrijwillig offer. 22-25 Verbod op vet eten. 26-38 Verbod bloed te eten.

8

Le 7:8  Ook de priester, die iemands brandoffer offert, die priester zal de huid van het brandoffer hebben, dat hij geofferd heeft. (CP[1])

Die priester zal de huid van het brandoffer hebben.

Ro 13:14  maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen. (Telos)

Ga 3:27  Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. (Telos)

Efe 4:24  en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. (Telos)

Col 3:10  en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. (Telos)

18

Le 7:18  Want zo enigszins van dat vlees van zijn dankoffer op de derde dag gegeten wordt, die dat geofferd heeft, zal niet aangenaam zijn; het zal hem niet toegerekend worden, het zal een afgrijselijk ding zijn; en de ziel, die daarvan eet, zal haar ongerechtigheid dragen. (CP[1])

Op de derde dag. Heeft de derde dag te maken met de opstanding van Christus ten derden dage, toen zijn lichaam weer levend werd?

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.