2 Kronieken

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 2 kronieken)

Het Tweede boek der Kronieken of 2 Kronieken is het 14de boek in de Bijbel. Oorspronkelijk vormt het één geheel met 1 Kronieken, en is het het laatste boek in de Ketoebim, (de Geschriften), en daarmee het laatste boek van de Tenach. Het dient als terugblik op de hele Tenach, beginnend met Adam. Het beschrijft het koningschap van David en Salomo en het koninkrijk Juda tot op het moment dat de Perzische koning Kores (in 539 v. Chr.) de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land.

Inleiding en indeling

Bestand:Храм I.jpg
Model van de tempel van Salomo - 2 Kron. 2-7

Zie voor een inleiding en indeling van de Kronieken: 1 Kronieken

2 Kronieken laat zich als volgt indelen:

Hoofdstuk 1-9. De regering van Salomo.

Hoofdstuk 10-36. De regering van de overige koningen van Juda uit het geslacht van David. Afwisselend zien we koningen die God getrouw dienen alsook afvallige koningen. Tenslotte zijn volk en vorsten zo diep gezonken dat Gods oordeel komt in de vorm van wegvoering naar Babylon en de verwoesting van stad en tempel.

Samenvatting

Voor een samenvatting van dit Bijbelboek per hoofdstuk, zie:

Sleutelvers

Het sleutelvers van 2 Kronieken is 20:20.

"Terwijl zij uittrokken trad Josafat naar voren en zeide: Luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Here, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn."

Inhoud en boodschap

In tegenstelling tot de boeken Samuël en Koningen, wordt in Kronieken meer de aandacht gelegt op de trouw van David en Salomo aan de Heer. Ook in de tijden van ontrouw van de koningen van Juda komt steeds weer naar voren hoe belangrijk het is wel trouw te zijn.

Als je dit boek doorleest kom je steeds de vermaning tegen: "Zoek de Heer," of "zoek zijn aangezicht." 2 Kronieken 7:14; 11:16; 14:4, 7; 15:2, 4, 12, 13, 15; 17:4; 19:3, enz.

Gebed tot God en vertrouwen in Hem als geheim tot succes en zegen vinden we in 1:1; 13:18; 14:6, 11; 15:9, 20:27; 26:6; 27:6; enz.

Door bovengenoemde uitspraken te bestuderen komen we bij de boodschap van het boek: zoek God, geloof Hem, gehoorzaam Hem, dien Hem en heb Hem lief, als je verlangt naar opwekking en een geestelijk overwinningsleven. Dit en dit alleen is wat God behaagt. Een leerzaam boek ook voor ons, om onder alle omstandigheden trouw te blijven aan God en Hem te zoeken met heel ons hart. 

Commentaar

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Varia

  • De eerste grote opwekking vond plaats onder koning Asa (2 Kron. 15). Dit werd voortgezet door koning Josafat (17-20). Hij stuurde zelfs predikers door het hele land. Na de dood van Josafat werd Israël, vooral onder invloed van de goddeloze koningin Attalia volledig meegetrokken in afgoderij. 
  • De tweede grote opwekking vond plaats onder koning Joas (2 Kron. 23-24), die werd geïnspireerd door de vrome priester Jojada. Maar na de dood van Jojada week Joas af van God en zijn geboden en sleurde meer en meer het volk met zich mee.
  • De derde grote opwekking vond plaats onder koning Hizkia, (2 Kron. 29-30).
  • De vierde onder koning Josia (2 Kron 34). 

Zie ook

Meer weten

Ger de Koning, 2 Kronieken, Toegelicht & toegepast 14. Uitgeverij Daniel, 2013, 1e druk. Pagina's: 329. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Duits

Ger de Koning, 2. Chronika, Ausgelegt & Angewandt 14. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Seiten: 329. E-book ePub-format. E-book Mobi-format.

Engels

Ger de Koning, 2 Chronicles, Explained & Applied 14. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 304. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.