Handelingen 25

Uit Christipedia

Handelingen 25 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel, en telt 27 verzen.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 25 becommentarieerd: · 1 · 3 · 21 · 25
Onderwerpen van Handelingen van de Apostelen: Onderwerpen

Samenvatting

1-5 De Joden verzoeken Festus, die op bezoek is in Jeruzalem, Paulus naar Jeruzalem te ontbieden (opdat zij hem onderweg kunnen doden). Festus laat Paulus echter in Caesarea blijven. 6-12 Paulus verdedigt zich voor Festus tegen zijn beschuldigers en beroept zich op de keizer. 13-27 Festus licht koning Agrippa, die hem te Caesarea bezoekt, in over de zaak van Paulus, en laat deze voorkomen.

1

1 Toen Festus dan in de provincie was aangekomen, ging hij na drie dagen van Caesarea op naar Jeruzalem. (Telos) 

Festus. D.i. Porcius Festus, de 5e procurator van Judea (60-62).

0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I

3

3 door als gunst ten nadele van hem te vragen dat hij hem naar Jeruzalem zou ontbieden, daar zij een hinderlaag legden om hem onderweg te doden. (Telos)  

Een hinderlaag legden. Blijk van een tweede samenzwering. De eerste was mislukt: Paulus was nog in leven.

21

21  Toen Paulus echter in hoger beroep ging om tot de beslissing van Zijne Majesteit in bewaring te worden gehouden, heb ik bevolen hem te bewaren totdat ik hem naar de keizer zou opzenden. (Telos)  

Zijne Majesteit. Zie de toelichting bij vers 25.

25

25 Ik heb echter begrepen dat hij niets wat de dood waard is heeft bedreven; daar hijzelf zich echter op Zijne Majesteit heeft beroepen, heb ik besloten hem door te zenden. (Telos) 

Zijne Majesteit. Grieks τον σεβαστον, van σεβαστος, sebastos, een bijvoeglijk naamwoord dat eigenlijk 'geëerd' of 'eerbiedwaardig' betekent, maar vervolgens ook gebruikt werd ter vertaling van het Lat. 'augustus' (= heilig, hoog verheven, met majesteit bekleed), en vandaar ο Σεβαστος, Augustus, dit is de titel of bijnaam van de Romeinse keizers en komt overeen met ons 'Zijne Majesteit'. Het adjectief sebastos komt ook voor in Ac 27:1, waar het in de Telos-vertaling vertaald is door 'keizerlijke'.[1]

Hnd 27:1 Toen nu was besloten dat wij naar Italië zouden afvaren, leverde men Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman genaamd Julius, van de keizerlijke legerafdeling. (Telos)

Voetnoot

  1. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia). Tekst van Harting is onder wijziging verwerkt.