Handelingen 23

Uit Christipedia

Handelingen 23 is een hoofdstuk van Handelingen van de apostelen, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 35 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 20 · 21 · 23 · 26
Verzen van Handelingen 23 becommentarieerd: · 23

23

Hnd 23:23 En hij riep twee van de hoofdlieden bij zich en zei: Maakt tweehonderd soldaten gereed om naar Caesarea te trekken, en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers, vanaf het derde uur van de nacht, (TELOS)

Het derde uur van de nacht. Dat is negen uur 's avonds.