Handelingen 27

Uit Christipedia

Handelingen 27 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel, en telt 44 verzen.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 27 becommentarieerd: · 1 · 2 · 6 · 7 · 20 · 24 · 27 · 28 · 31
Onderwerpen van Handelingen van de Apostelen: Onderwerpen

Samenvatting

1-13 Paulus vaart, met soldaten die hem en andere gevangenen bewaken, van Caesarea Maritima weg, op weg naar Rome. Paulus’ raad, om bij Kreta niet verder te varen, omdat het noodweer was, wordt niet opgevolgd. 14-44 Een engel belooft Paulus behoudenis voor alle opvarenden. Door een storm lijden ze schipbreuk, doch komen behouden aan op het eiland Malta.

1

1 Toen nu was besloten dat wij naar Italie zouden afvaren, leverde men Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman genaamd Julius, van [de] keizerlijke legerafdeling. (Telos) 

[De] keizerlijke legerafdeling. Of ‘[de] legerafdeling Augusta’[1] of '[de] legerafdeling Eerbiedwaardige', zie commentaar bij Hand. 25:25.

2

2 Toen wij nu aan boord waren gegaan van een schip uit Adramyttium dat naar de plaatsen langs de kust van Asia zou varen, voeren wij af; en Aristarchus, een Macedoniër van Thessalonika, was bij ons. (Telos) 

Adramyttium. Een zeehaven in het westen van Asia (van het huidige Turkije), zie Adramyttium.

Kaart: Adramyttium was een zeehaven in Asia, in het westen van het huidige Turkije

6

6 En daar vond de hoofdman een Alexandrijns schip dat naar Italie voer en hij liet ons daar aan boord gaan. (Telos) 

Alexandrijns. Afkomstig van de Egyptische stad Alexandrië (zie kaart hierboven).

Ons. In het geheel gingen er 276 zielen aan boord (vers 37). Paulus was niet de enige gevangene (verzen 1, 42).

7

7 Toen wij nu ettelijke dagen langzaam opschoten en met moeite ter hoogte van Cnidus kwamen, daar wij de wind niet mee hadden, voeren wij dicht langs Kreta ter hoogte van Salmóne. (Telos) 

Salmóne. Salmóne is een voorgebergte in de noordoostelijke hoek van het eiland. Vanaf Cnidus (in het huidige Turkije) kon het schip door een noordwestenwind niet boven Kreta langs varen, maar moest een andere koers langs Salmóne nemen en in de beschutting van de zuidkust van het eiland varen.

20

20 Toen er nu vele dagen geen zon en geen sterren waren te zien en de niet geringe storm aanhield, werd alle hoop dat wij behouden zouden worden, ons verder benomen. (Telos)  

Werd alle hoop dat wij behouden zouden worden, ons verder benomen. Maar Paulus zal hebben vastgehouden aan de opdracht en impliciete voorzegging van de Heer Jezus:

Hnd 23:11  De volgende nacht nu stond de Heer bij hem en zei: Heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van Mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. (Telos)

Deze bestemming wordt later door een engel herhaald (24).

24

24 en hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen; en zie, God heeft u allen geschonken die met u varen. (Telos) 

U moet voor de keizer verschijnen. Die in Rome woont. Vergelijk:

Hnd 23:11  De volgende nacht nu stond de Heer bij hem en zei: Heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van Mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. (Telos)

27

27 Toen nu de veertiende nacht was aangebroken dat wij in de Adriatische zee ronddreven, vermoedden de zeelieden omstreeks middernacht dat er land naderde. (Telos)  

De Adriatische zee. Zo heet tegenwoordig alleen de zee ten oosten van Italië; oudtijds gaf men soms die naam ook aan de zee ten zuiden van Sicilië[2].

28

28 En zij wierpen het dieplood uit en peilden twintig vadem; en na wat verder te zijn gevaren wierpen zij opnieuw het dieplood uit en peilden vijftien vadem. (Telos) 

Vadem. Ongeveer 180 cm, zie Vadem. 20 vadem x ca. 1,80 meter = ca. 36 meter. 15 vadem x ca. 1,80 meter = ca. 27 meter.

31

31 zei Paulus tot de hoofdman en tot de soldaten: Als zij niet op het schip blijven, kunt u niet worden behouden. (Telos)  

De hoofdman. De honderdman (centurio)genaamd Julius.

Voetnoten

  1. Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982). Aantekening
  2. Leidsche Vertaling (1914). Tekst van een aantekening is onder wijziging verwerkt.