Handelingen 21

Uit Christipedia

Handelingen 21 is een hoofdstuk van Handelingen van de apostelen, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 40 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 20 · 21 · 23 · 26
Verzen van Handelingen 21 becommentarieerd: · 4 · 23 · 24 · 26

4

Hnd 21:4 Toen wij nu de discipelen hadden gevonden, bleven wij daar zeven dagen. Dezen zeiden Paulus door de Geest niet op te gaan naar Jeruzalem. (TELOS)

Deze zeiden Paulus door de Geest enz. Vergelijk:

Hnd 20:22 En nu, zie, gebonden in de geest reis ik naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten, Hnd 20:23 behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij gevangenschap en verdrukkingen wachten. (TELOS)

23

Hnd 21:23 Doe dan wat wij u zeggen: wij hebben vier mannen die uit zichzelf onder een gelofte staan. (TELOS)

Gelofte. Van Nazireeërschap.

24

Hnd 21:24 Neem hen mee en reinig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij zich het hoofd kunnen laten scheren; en allen zullen weten dat er van wat over u is verteld, niets waar is, maar dat u ook wandelt in het onderhouden van de wet. (TELOS)

Opdat zij zich het hoofd kunnen laten scheren. Na afloop van de tijd van hun nazireeërschap.

26

Hnd 21:26 Toen nam Paulus de mannen mee en na zich de volgende dag met hen te hebben gereinigd ging hij in de tempel en kondigde aan dat de dagen van hun reiniging zouden zijn vervuld wanneer voor ieder van hen de offerande was gebracht. (TELOS)

Een duidelijk geval van "de Joden worden als een Jood".

1Co 9:20 En ik ben de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen; hun die onder de wet zijn, als onder de wet (hoewel ik zelf niet onder de wet ben), om hen die onder de wet zijn te winnen; (TELOS)