Handelingen 8

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 16 nov 2023 om 15:33 (→‎Samenvatting)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Handelingen 8 is een hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen, een geschrift in de Bijbel, en telt 40 verzen.

Hoofdstukken van Handelingen van de Apostelen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28
Verzen van Handelingen 8 becommentarieerd: · 1 · 3 · 4 · 5 · 27 · 29 · 38
Onderwerpen van Handelingen van de Apostelen: Onderwerpen

Samenvatting

1-4 Vervolging en verstrooiing van de gemeente. Stefanus begraven. Saulus, die instemde met Stefanus' steniging, vervolgt de gemeente. 5-8 Prediking van Filippus in Samaria. 9-25 Optreden en bekering van Simon de tovenaar. Optreden van Petrus en Johannes. 26-40 Filippus leidt een Ethiopische kamerling tot Christus, doopt hem, en wordt daarna door de Geest weggerukt en naar Asdod verplaatst.

1

1 Saulus nu stemde ermee in, dat hij werd gedood. Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. (Telos)

Saulus. De latere, bekende apostel Paulus.

Stemde ermee in. En zal later zelf deelnemen aan de vervolging van gelovigen als Stefanus. Lukas, de schrijver van Handelingen, was een medearbeider en metgezel van Paulus. Het strekt niet tot eer van Paulus dat dit feit van instemming wordt vermeld en even verder het feit dat Saulus de gemeente "verwoestte" (3). 'Bekende Nederlanders' bijvoorbeeld houden hun fouten liever onbekend. Het strekt tot betrouwbaarheid van Lukas' verslag dat die ongemakkelijke feiten wordt vermeld, en het strekt tot heerlijkheid van Gods genade, die Hij schonk zelfs aan een vervolger en verwoester als Saulus.

Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Een vervolging die door andere grote vervolgingen in het Romeinse rijk zou worden gevolgd, zie Vervolging van christenen/Geschiedenis.

3

3 Saulus echter verwoestte de gemeente, terwijl hij huis na huis binnenging en mannen en vrouwen meesleepte, en hij leverde hen over in de gevangenis. (Telos) 

Later, na zijn bekering en wedergeboorte, zal hij publiekelijk bekennen:

Hnd 26:11  En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren; en boven mate tegen hen woedende, heb ik [hen] vervolgd, ook tot in de buiten [landse] steden. (Telos)

1Co 15:9  Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. (Telos)

4

4 Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. (Telos) 

De verstrooiing bevorderde het evangelie! Moeilijkheden kan God gebruiken voor Zijn doeleinden.

5

5 Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. (Telos)  

Filippus. Een van de zeven gekozen diakenen, zie Filippus.

27

27 En hij stond op en ging. En zie, een Ethiopiër, een kamerling, een machthebber van Candacé, koningin van [de] Ethiopiërs, die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden; (Telos) 

Een Ethiopiër. Iemand uit de heidenvolken.

29

29 En de Geest zei tot Filippus: Ga naar die wagen en blijf er in de buurt. (Telos) 

Eerst een engel, dan de Geest, die Filippus leiden in zijn evangelisatiearbeid.

38

38 En hij beval de wagen stil te houden. En zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. (Telos) 

En hij doopte hem. Uit het verband valt op te maken dat wij moeten denken aan een doop door onderdompeling: beiden dalen af in het water en komen eruit op (vs. 39). Voor een besprenkeling zou Filippus kunnen volstaan met in de kom van zijn handen water te nemen en dat op het hoofd van de Ethiopiër te sprenkelen, zonder ze in de rivier hoefden af te dalen.