Job (boek)/Hoofdstuk 17

Uit Christipedia
Job (boek) > Hoofdstuk 17
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Job (boek):


Hoofdstuk 17 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Job 17:2

Job 17:2  Zijn niet bespotters bij mij, en overnacht niet mijn oog in hunlieder verbittering? (SV)

Zijn niet bespotters bij mij.

Job 16:20  Mijn vrienden zijn mijn bespotters; doch mijn oog druipt tot God. (SV)

Ook de Heer Jezus is bespot, zelfs bij drie gelegenheden, zie Bespotten.