Job (boek)/Hoofdstuk 30

Uit Christipedia
Job (boek) > Hoofdstuk 30
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Job (boek):


Hoofdstuk 30 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Job 30:10

Job 30:10  Zij hebben een gruwel aan mij, zij maken zich verre van mij, ja, zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht.

Zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. Ook Jezus werd bespuwd:

Mr 15:19 En zij sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem, en zij vielen op hun knieen en huldigden Hem.(TELOS)

Zie verder Lijden van Jezus Christus#Bespuwing

Job 30:26

Job 30:26  Nochtans toen ik het goede verwachtte, zo kwam het kwade; toen ik hoopte naar het licht, zo kwam de donkerheid. (SV)

Zo kwam er donkerheid. Vergelijk de duisternis die over Jezus kwam, toen hij aan het kruis leed:

Mt 27:45  Van het zesde uur af nu kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. (Telos)