Numeri 31

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 16 mei 2024 om 11:18
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Numeri 31 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 54 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 31 becommentarieerd: · 6 · 50 · 53

Samenvatting

1-10 Wraak op Midian. 11-18 De oorlogsbuit. 19-24 Zevendaagse afzondering, en ontzondiging van strijders en voorwerpen. 25-47 Verdeling van de buit en heffing ervan voor de priesters en de Levieten. 48-54 Offerande van de hoofdlieden uit de behaalde buit.

6

 31: 6 En Mozes zond hen ten strijde, duizend van elke stam, hen en Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, ten strijde, met de heilige vaten, en de trompetten van het geklank in zijn hand. (CP[1])

Eleazar, de priester. D.i. de hogepriester

Heilige vaten. Herziene Statenvertaling, NBV'04: "heilige voorwerpen". Naardense vertaling: "het gerei van het heiligdom".

De trompetten van het geklank.

Numeri 10: 9 En wanneer ulieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand, die u benauwt, zult u ook met die trompetten een gebroken klank maken; zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht van Jahweh, uw Gods, en u zult van uw vijanden verlost worden.

In zijn hand. In de hand van Pinehas.

Verdeling van de buit (25v)

Buit en heffing Maagden Runderen Ezels Schapen
Gehele buit 32.000 72.000 61.000 675.000
Helft voor het krijgsvolk 16.000 36.000 30.500 337.500
1/500 deel daarvan voor de priesters 32 72 61 675
Helft voor de overigen 16.000 36.000 30.500 337.500
1/50 deel daarvan voor de Levieten 320 720 610 6.750

50

 31: 50 Daarom hebben wij een offerande des HEEREN gebracht, een ieder wat hij gekregen heeft, een gouden vat, een keten, of een armring, een vingerring, een oorring, of een afhangenden gordel, om voor onze zielen verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN. (SV)

Wat hij gekregen heeft. Verkregen als buit, zie vs. 53.

53

 31: 53 Aangaande de krijgslieden, eenieder had geroofd voor zichzelf. (CP[1])

Had geroofd. Zie vs. 50.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.