Numeri 2

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 9 mei 2023 om 14:05 (→‎Nabeschouwing)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Numeri 2 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 34 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 2 becommentarieerd: · 3

Samenvatting

1-34 God wijst Mozes en Aäron de plaats van de kampementen van de stammen van Israël rond de tabernakel aan. Ze worden genoemd in groepen van drie, hun aantallen en stamhoofden, en de volgorde van hun optrekken.

3

3 Die zich nu legeren zullen oostwaarts tegen den opgang, zal zijn de banier des legers van Juda, naar hun heiren; en Nahesson, de zoon van Amminadab, zal de overste der zonen van Juda zijn. (SV) 

De ligging van Juda's kampement en dat van de andere stammen wordt hieronder weergegeven.

Nabeschouwing

Fig. De stammen van Israël gelegerd rond de tabernakel.
Leger Stam Ligging t.o.v.
de tabernakel
Manschappen Numeri 2 Volgorde van optrekken
Leger van Juda Juda Oosten 74.600 vs. 3-4 het eerste (vooraan)
Issaschar 54.400 vs. 5-6
Zebulon 57.400 vs. 7-8
Totaal 186.400 vs. 9
Leger van Ruben Ruben Zuiden 46.500 vs. 10-11 het tweede
Simeon 59.300 vs. 12-13
Gad 45.650 vs. 14-15
Totaal 151.450 vs. 16
Leger van Levi Rondom vs. 17 in het midden
Leger van Efraïm Efraïm Westen 40.500 vs. 18-19 het derde
Manasse 32.200 vs. 20-21
Benjamin 35.400 vs. 22-23
Totaal 108.100 vs. 24
Leger van Dan Dan Noorden 62.700 vs. 25-26 het laatste
Aser 41.500 vs. 27-28
Naftali 53.400 vs. 29-30
Totaal 157.600 vs. 31
Eindtotaal 603.550 vs. 32

Tabernakel in het midden. Het valt op dat de tabernakel in het midden is. In veel steden en dorpen stond/staat de kerk (het gebouw) in het midden. De dienst van God zij het middelpunt van ons persoonlijk en maatschappelijk leven.