Numeri 32

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 16 mei 2024 om 11:53
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Numeri 32 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 42 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 32 becommentarieerd: · 24 · 34

Samenvatting

Vestiging van twee en een halve stam in het Overjordaanse. 1-5 De Rubenieten en Gadieten vragen Mozes vergunning zich voorgoed in het Overjordaanse te vestigen. 6-15 Mozes vreest dat zij hun broeders alleen willen laten trekken, terwijl zij zelf zich vestigen, en verwijt hun dat zij trachten Israël afkerig te maken van de verovering van Kanaän. 16-27 De Rubenieten en Gadieten bieden aan, dat hun weerbare mannen de Jordaan zullen overtrekken en meestrijden om Kanaän te veroveren, terwijl hun gezinnen achterblijven, en Mozes willigt op die voorwaarde hun verzoek in; waarop zij hun belofte herhalen. 28-32 Mozes deelt de overeenkomst aan de hoofden van het volk mee, voor wie zij hun verplichtingen opnieuw uitspreken. 33-38 Zo geeft Mozes de landen van Sihon en Og aan de stammen Ruben, Gad en half Manasse; waarna de Rubenieten en Gadieten vele verwoeste steden herbouwen. 39-42 De Machirieten veroveren Gilead en nemen het met Mozes’ goedvinden in bezit. Ook neemt Jaïr, uit Manasse, dorpen in en Nobah de stad Kenath.

24

 32: 24 Bouwt u steden voor uw kinderen, en kooien voor uw schapen; en doet wat uit uw mond uitgegaan is. (SV)

Eleazar, de priester. D.i. de hogepriester.

Doet wat uit uw mond uitgegaan is. Doet wat u beloofd hebt.

34

 32: 34 En de kinderen van Gad bouwden Dibon, en Ataroth, en Aroer, (SV)

Bouwden. D.i. herbouwden.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 32 is onder wijziging verwerkt op 16 mei 2024.