Psalmen (boek)/Psalm 137

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 137 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Psalm 137 is een weemoedige klacht van ballingen in Babel, als zij terugdenken aan Jeruzalem, met gebed om vergelding van Babel en Edom.

1

1 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. (SV) 

5

5 Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand [zichzelve]! (SV) 
Indien ik u vergete, o Jeruzalem!

Yaakov Shwekey zingt 'Im Eshkachech Yerushalayim'. Bron: Youtube.com.

De tekst van het lied is ontleend aan Ps. 137:5-6 (zie rechts)

Im Eshkachech Yerushalayim

Im eshkachech Yerushalayim
   Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
Tishkach yemini
   zo vergete (mij) mijn rechterhand;
Tid'bak leshoni lechiki
   Mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
Im lo ezkereichi
   als ik uwer niet gedenk,
Im-lo a'aleh et Yerushalayim
   als ik Jeruzalem niet verhef
Al rosh simchati
  boven mijn hoogste vreugde.

Psalm 137:5-6

Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zo vergete (mij) mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenk,
als ik Jeruzalem niet verhef
boven mijn hoogste vreugde.