Psalmen (boek)/Psalm 91

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 91 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Wie bij God schuilt wordt bewaard, mede door de dienst van engelen, in een tijd van de vergelding der goddelozen, een tijd van schrik en strik, pest en pijl, van vele slachtoffers. Hij zal treden op leeuw, adder en draak. God zal hem uithelpen, verheerlijken en lang doen leven.

Varia

Ervaring

Zendelinge Hannelie Groenewald las deze psalm meermaals in benauwdheid en ondervond grote vrede, toen een terreuraanslag het (aardse) leven benam van haar man en hun beide kinderen in Afghanistan (2014). Zij laat het oordeel aan God en was in staat de daders te vergeven.

Muziekvideo

Een vertolking van psalm 91 door de muziekgroep The Psalm Project: 'Psalm 91: U bent mijn schild'.
Nederland Zingt: U bent mijn schild (psalm 91). Youtube.com: NederlandZingt, 19 aug. 2016. Duur: 2 min. 36 sec.