Psalmen (boek)/Psalm 121

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 121 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting. Deze psalm is een lied der opgangen. Jahweh is onze bewaarder.

Ps 121:1 Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? 
Ps 121:2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ps 121:3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Ps 121:4 Zie, de Bewaarder van Israel sluimert noch slaapt.
Ps 121:5 De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
Ps 121:6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
Ps 121:7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
Ps 121:8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
(SV)

Het volgende lied "I Lift My Eyes" (= "Ik hef mijn ogen op") is een lofzang gebaseerd op Psalm 121. Het lied is geschreven door Lydia Walker & Julie Keltonic.