Psalmen (boek)/Psalm 67

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 67 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De dichter, wiens naam niet genoemd wordt, wenst en verwacht Gods zegen over 'ons'. De volken zullen zich verblijden en God loven, omdat Hij hen rechtvaardig zal oordelen en hen zal leiden.

Muziekvideo's

Hieronder een muzikale vertolking van deze psalm door de muziekgroep The Psalm Project.


The Psalm Project - Heer zegen ons (psalm 67). Youtube.com: thepsalmproject, 9 nov. 2012. Duur: 4 min 43 sec.

Psalm 67

1.
lamənaṣṣēḥ binəḡînōṯ mizəmwōr šîr: 
Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2.
’ĕlōhîm yəḥānnēnû wîḇārəḵēnû yā’ēr pānāyw ’itānû selâ: 
God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

3.
lāḏa‘aṯ bā’āreṣ darəkeḵā bəḵāl-gwōyim yəšû‘āṯeḵā:
Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.

4.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām: 
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

5.
yiśəməḥû wîrannənû lə’ummîm kî-ṯišəpōṭ ‘ammîm mîšwōr ûlə’ummîm bā’āreṣ tanəḥēm selâ: 
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden. Sela

6.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām: 
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

7.
’ereṣ nāṯənâ yəḇûlāh yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm ’ĕlōhênû:
De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.

8.
yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm wəyîrə’û ’ōṯwō kāl-’afəsê-’āreṣ: 
God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

De Israëlische zangeres Etti Ankri (geb. 1963) zingt Psalm 67
in het Hebreeuws. Nederlandse overschrijving en vertaling
(in Herziene Statenvertaling)is hiernaast gegeven[1].

Bron: Youtube.com, duur ca. 4 minuten.

Voetnoot

  1. Transcriptie onder toestemming ontleend aan: Jan Pieter van de Giessen, Psalm 67 - Etti Ankri, op BijbelAantekeningen.nl, 14 januari 2012.