Psalmen (boek)/Psalm 119

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 119 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In opeenvolgende passages, waarvan elk begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet, roemt de psalmist Gods wet, die hij zeer liefheeft en beter wil leren kennen. Zijn vermaking in Gods wet vermengt zich met verdriet en benauwdheid vanwege de goddelozen, overtreders en hovaardigen; waarom hij God om hulp bidt.

Meer informatie

Peter Cuijpers, Liefde voor Gods woord. Psalm 119. Omvang: 180 blz.