Psalmen (boek)/Psalm 137

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Psalmen (boek):


Psalm 137 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Psalm 137 is een weemoedige klacht van ballingen in Babel, als zij terugdenken aan Jeruzalem, met gebed om vergelding van Babel en Edom.

Indien ik u vergete, o Jeruzalem!


Yaakov Shwekey zingt 'Im Eshkachech Yerushalayim'. Bron: Youtube.com.

De tekst van het lied is ontleend aan Ps. 137:5-6 (zie rechts)

Im Eshkachech Yerushalayim

Im eshkachech Yerushalayim
   Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
Tishkach yemini
   zo vergete (mij) mijn rechterhand;
Tid'bak leshoni lechiki
   Mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
Im lo ezkereichi
   als ik uwer niet gedenk,
Im-lo a'aleh et Yerushalayim
   als ik Jeruzalem niet verhef
Al rosh simchati
  boven mijn hoogste vreugde.

Psalm 137:5-6

Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zo vergete (mij) mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenk,
als ik Jeruzalem niet verhef
boven mijn hoogste vreugde.