Psalmen (boek)/Psalm 42

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 42 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Een zelfonderwijzing van een bedrukte ziel, die naar God verlangt en zichzelf bemoedigt, terwijl zijn vijanden zeggen 'Waar is uw God?'.

1

Ps 42:1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (42-2) Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! (SV)


Gouwe ouwe 'Als een hert dat verlangt naar water' 1990 - Nederland Zingt. Youtube.com: NederlandZingt (EO), 7 feb. 2024. Duur: 1 min. 55 sec.