Psalmen (boek)/Psalm 23

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 23 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

David beschouwt God als een zorgzame Herder en zichzelf als verzorgd schaap. Nadat hij onder Gods hoede door een dal van de schaduw van de dood is gedaan, komt hij in het huis van Jahweh, waar Deze voor David een tafel toericht voor het aangezicht van diens vijanden en hem weldoet.

2

Ps 23:2  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. (SV)

Zeer stille wateren. Schapen houden niet van stromend, bruisend water, ze drinken liever van stil water.[1]

4

Ps 23:4  Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (SV)

Uw stok. Dit is een wapen om wilde dieren, die de kudde belagen, te slaan[1]. De 'wapenstok' van de herder.

Uw staf. Waarop de herder steunt en waarmee hij de schapen zonodig tikjes geeft.

5

Ps 23:5  U richt voor mijn aangezicht een tafel toe, tegenover hen die mij benauwen; U maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiend (CP[2])

U richt voor mijn aangezicht een tafel toe, tegenover hen die mij benauwen. Als een schaap vanwege een slang in het gras geen gras durft te eten, kan de herder een verhoging maken, waarop hij gras legt.[1]

U maakt mijn hoofd vet met olie. Insecten kunnen in de huid van de kop van een schaap kruipen en eitjes leggen, waaruit larven komen die in de kop en hersenen van het schaap kunnen dringen, waar ze de hersenen kunnen opeten. Zulke insecten houden niet van de olie die de herder op de kop van een schaap smeert.[1]

Muziekvideo's

In de volgende video wordt psalm 23 gezongen door Margreet Zandbergen in Zevenhoven: video. (Duur: 2 minuten. Op Vimeo.com geplaatst in 2010.)  

In de volgende video ziet en hoort u samenzang van het lied 'God is mijn Herder', naar psalm 23.


Nederland Zingt: God is mijn Herder. Youtube.com: NederlandZingt, 17 okt. 2018. Duur: 3 min 1 sec.

In de volgende video ziet u koorzang van 'The Lord is My Shepherd', naar een arrangement van Howard Goodall.

The Lord is My Shepherd (Howard Goodall)

The Lord is my shepherd
I shall not want
He maketh me to lie down in green pastures
He leadeth me beside the still waters
(2x)

Yea, though I walk
Through the valley
Of the shadow of death
I will fear no evil
(2x)

For You are with me
You will comfort me
You are with me
You will comfort me (Comfort me)

Surely goodness and mercy
Shall follow me
All the days of my life
And I will dwell in the house
Of the Lord forever
Forever (Forever)


The Lord is My Shepherd by Howard Goodall. Youtube.com: Russell McKinney, 30 maart 2022. Duur: 3 min. 17 sec.

In de volgende muziekvideo zingt Louis Brittz in het Afrikaanse de bede dat God bij hem blijft.


Bly by my Heer (April 2020). Youtube.com: Louis Brittz, 20 april 2020. Duur: 3 min. 6 sec.

Meer weten

Dr. P.J. Visser | Psalm 23 | Zingend gezegend. Youtube.com: Maranathakerk Rotterdam, 17 okt. 2021. Duur: 40 min. 22 sec. Preek door P.J. Visser over Psalm 23, een psalm van David.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Aldus Dick van Scharrenburg, gids van de Bijbeltuin in Schlausenbach (Duitsland), 17 aug. 2022.
  2. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.