Exodus 11

Uit Christipedia

Exodus 11 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

In het kort: de laatste plaag en de uittocht aangekondigd. — God voorzegt dat Israël na de volgende plaag zal uitgaan, beveelt dat de Israëlieten gouden en zilveren vaten van hun Egyptische buren eisen, en geeft de Israëlieten genade in de ogen der Egyptenaren (1-3). Mozes profeteert tegenover farao de dood van alle eerstgeborenen, en voorzegt dat bij de Israëlieten alles stil en in vrede zou zijn (4-8). Farao's hart blijft verhard (9-10).

4

Ex 11:4 Verder zei Mozes: Zo heeft de HEERE gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door het midden van Egypte; (CP[1])

Verder zei Mozes. Tot farao (vs. 8).

Bron

Statenbijbel uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1923. Tekst van de samenvatting van Ex. 11 is onder wijziging verwerkt op 29 mei 2021.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.