Exodus 39

Uit Christipedia

Exodus 39 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

1-31 Bericht omtrent de vervaardiging van de eerder (in Ex. 28), zowel voor de Hogepriester als voor de gewone priesters voorgeschreven heilige kleren. 32-43 Nadat al deze werken voltooid zijn, worden zij aan Mozes afgeleverd; deze beziet elk stuk in het bijzonder, vindt ze overeenkomstig het goddelijk bevel vervaardigd, en zegent nu het volk.

30

Ex 39:30  Zij maakten ook de plaat van de kroon der heiligheid van louter goud, en zij schreven daarop een schrift, met zegelgravering: HEILIGHEID VAN JAHWEH. (CP[1])

HEILIGHEID VAN JAHWEH. Afgezonderdheid voor, apart gezet voor, toegewijd-zijn aan Jahweh. Dat kan beslist gezegd worden van onze grote Hogepriester en Heiland Jezus Christus.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Ex. 39. Tekst van de samenvatting is onder wijziging verwerkt op 18 juni 2022.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.