Exodus 37

Uit Christipedia

Exodus 37 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

Vervaardiging van de heilige voorwerpen in de tabernakel: 1-9 de ark van het verbond met het verzoekdeksel en de cherubs hierop; 10-16 de tafel der toonbroden; 17-24 de gouden kandelaar (menora); 25-28 het reukaltaar; 29 de zalfolie en het reukwerk.

10

Ex 37:10  Hij maakte ook een tafel van sittimhout; twee ellen was haar lengte, en een el haar breedte; en een el en een halve haar hoogte. (SV)

Een el en een halve haar hoogte. Anderhalve el hoog was ook de Ark van het verbond, doch de tafel was een half el minder lang en een halve el minder breed.

25

Ex 37:25  En hij maakte het reukaltaar van acaciahout; een el was zijn lengte en een el zijn breedte, vierkant, maar twee ellen zijn hoogte; hieruit waren zijn hoornen. (CP[1])

Twee ellen zijn hoogte. Een halve el hoger dan de verbondskist en de tafel van de toonbroden.

Vierkant. Ook het brandofferaltaar was vierkant.

Zijn hoornen. Ook het brandofferaltaar had vier hoornen.

27

Ex 37:27  Hij maakte ook twee gouden ringen daaraan, onder zijn krans, aan zijn twee hoeken, aan zijn beide zijden, tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmede droeg. (SV)

Plaatsen voor de handbomen. Ook de Bondsark, de tafel der toonbroden en het brandofferaltaar hadden vier ringen en twee handbomen.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.