Exodus 40

Uit Christipedia

Exodus 40 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

3

3 En u zult aldaar zetten de ark der getuigenis; en u zult de ark met de voorhang bedekken. (CP[1]) 

De voorhang. Tussen het Heilige en het Heilige der heiligen.

5

Ex 40:5  En u zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten; dan zult u het deksel van de deur van de tabernakel ophangen. (CP[1])

Voor de ark der getuigenis. De plaats wordt nauwkeurig aangewezen en is dus van belang. (Ook de plaatsen van het brandofferaltaar en het wasvat worden aangewezen, zie volgende verzen). Merk op dat er niet staat "voor de deur van het Heilige der heiligen" (vgl. vs. 6). Ark en altaar worden gescheiden door een gordijn voor de ingang van het Allerheilige.

Het deksel van de deur van de tabernakel. Het gordijn, dat dient om de ark aan het oog te onttrekken, om het daardoor bedekt te houden.

6

Ex 40:6  Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van den tabernakel, van de tent der samenkomst. (SV)

Opvallend is dat het altaar geplaatst moet worden 'voor de deur van de tabernakel', terwijl het reukaltaar gezet moet worden 'voor de ark der getuigenis' (vs. 5), alsof daar geen deur is, maar die is er wel (vs. 5).

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.