Exodus 2

Uit Christipedia

Exodus 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

17

Ex 2:17  Toen kwamen de herders, en zij dreven haar van daar; doch Mozes stond op, en verloste ze, en drenkte haar kudden.

Verloste ze, en drenkte haar kudden. Niet enkel verlossen, maar ook putten (vers 19) en te drinken geven. Zie ook vers 19. Zodoende treedt hij in Midian al op als het prototype van de verlosser van zijn volk, als hij dit zal uitleiden uit het diensthuis Egypte en God door zijn dienst het volk zal onderhouden in de woestijn.

25

Ex 2:25  En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende [hen]. (SV)

Kende [hen]. Hetzelfde Hebreeuwse werkwoord, yada, wordt ook gebruikt voor het bekennen van Eva door Adam.