Exodus 24

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Exodus 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 123456789101112131415161718192021222324

Ex. 24:1

Ex 24:1  Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot den HEERE, gij en Aäron, Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israël; en buigt u neder van verre! (SV)

Klim op. Dit gebeurt in vers 9.

Zeventig van de oudsten van Israël. Als Johannes in de hemel komt, ziet hij vierentwintig oudsten zitten op vierentwintig tronen.

Ex. 24:10

Ex 24:10  En zij zagen den God van Israël, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in [Zijn] klaarheid. (SV)

Wellicht waren er ook engelen aanwezig, hoewel de tekst hier daar niet over rept. Eén uitleg zegt[1] dat de strijdwagens van God de troon van God neerbrachten op de berg Sinaï.

Ps 68:17  (68-18) Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid! (SV)

Ps 68:17   (18) De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. (HSV)

Ex. 24:11

Ex 24:11  Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden. (SV)

Zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden. Het zien van de God van Israël was een voorsmaak van de zaligheid van het zien van God in het eeuwige leven, en het op de berg voor het aangezicht van God gehouden verbondsmaal, een vóórbeeldend feest van het bruiloftsmaal van het Lam[2], waartoe de Heere zijn verzamelde Gemeente ten dage van de volle openbaring van zijn heerlijkheid geroepen, leiden zal.

Ex. 24:16

Ex 24:16  En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen, en op de zevende dag riep Hij Mozes uit het midden van de wolk. (CP[3])

Op zevende dag. Op die dag ging Mozes "in het midden van de wolk" (vers 18). Sommigen[4] zien hierin een type van de opneming van de Gemeente na zesduizend jaar menselijke geschiedenis. Vergelijk:

Mr 9:2  En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; (Telos)

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Enige tekst van het commentaar op Ex. 24 is onder wijziging verwerkt op 17 dec. 2020.

Voetnoten

  1. Michael Samuel Smith, in: Prophecies Of The Next Rapture! Youtube.com: Prophecy in the News, 29 jan. 2020. Vanaf 7 min. 43 sec.
  2. Dat is ook de mening van Michael Samuel Smith, in: Prophecies Of The Next Rapture! Youtube.com: Prophecy in the News, 29 jan. 2020. Vanaf 6 min. 24 sec.
  3. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  4. Dat is de mening van Michael Samuel Smith, in: Prophecies Of The Next Rapture! Youtube.com: Prophecy in the News, 29 jan. 2020. Vanaf 8 min. 8 sec.