Exodus 36

Uit Christipedia

Exodus 36 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

1-7 De Israëlitische kunstenaars, door Mozes uitgenodigd het werk te ondernemen, ontvangen de daartoe benodigde stoffen in zulk een overvloed dat zij Mozes verzoeken het volk met geven te doen ophouden; hetgeen gebeurt. 8-38 Zij maken de tabernakel en zijn tent volgens het voorschrift: de dekkleden (8-19), de stijlen, hun voetstukken en bindbalken (20-34), de beide voorhangsels en de bijbehorende pilaren (35-38).

Nabeschouwing

Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt bijna letterlijk in hoofdstuk 26 teruggevonden.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Ex. 36 is onder wijziging verwerkt op 12 mei 2022.