Exodus 29

Uit Christipedia

Exodus 29 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Exodus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40.

Samenvatting

In ‘t kort: de wijding van de priesters. — 36-37 verzoening voor en heiliging van het altaar. 38-42 de dagelijkse offers op het altaar. 43-46 De tent der samenkomst, waar God komt, spreekt, heiligt en in het midden woont.

10

Ex 29:10  En u zult de var nabij brengen voor de tent der samenkomst; en Aäron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van de var leggen. (CP[1])

12

Ex 29:12  Daarna zult u van het bloed van de vars nemen, en met uw vinger op de hoornen van de altaars doen; en al het bloed zult u uitgieten aan de bodem van het altaar. (CP[1])

Aan de bodem van het altaar. Niet op de bodem, maar aan de voet van het altaar, bij de onderkant.

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.