Gebruiker:Kees Langeveld/Bijbel/Sjabloon

Uit Christipedia

Voorbeeld 0

Oude Testament: Ge, Ex, Le, De, Jo, Ri, Ru, 1Sa, 2Sa, 1Ko, 2Ko, 1Kr, 2Kr, Ezr, Ne, Es, Job, Ps, Sp, Pr, Hgl, Jes, Jer, Kla, Eze, Da, Hos, Joë, Am, Ob, Jon, Mi, Na, Hab, Se, Hag, Za, Ma. Nieuwe Testament: Mt, Mr, Lu, Jh, Hn, Ro, 1Co, 2Co, Ga, Ef, Flp, Co, 1Th, 2Th, 1Ti, 2Ti, Tit, Flm, He, Ja, 1Pe, 2Pe, 1Jo, 2Jo, 3Jo, Ju, Op.

Kees Langeveld

Sjabloon van het Bijbelboek Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Voorbeeld 1

style="padding: 15px;"|Boeken van de Bijbel: Ge - Ex - Le - De - Jo - Ri - Ru - 1Sa - 2Sa - 1Ko - 2Ko - 1Kr - 2Kr - Ezr - Ne - Es - Job - Ps - Sp - Pr - Hgl - Jes - Jer - Kla - Eze - Da - Hos - Joë - Am - Ob - Jon - Mi - Na - Hab - Se - Hag - Za - Ma | Mt - Mr - Lu - Jh - Hn - Ro - 1Co - 2Co - Ga - Ef - Flp - Co - 1Th - 2Th - 1Ti - 2Ti - Tit - Flm - He - Ja - 1Pe - 2Pe - 1Jo - 2Jo - 3Jo - Ju - Op.

Sjabloon van het Bijbelboek Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.


Voorbeeld 1a

Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

Voorbeeld 1b

Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

Voorbeeld 1c

Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

Voorbeeld 2

Boeken van de Bijbel:
Ge - Ex - Le - Nu - De
- Joz - Ri - Ru - 1Sa - 2Sa
- 1Ko - 2Ko - 1Kr - 2Kr
- Ezr - Ne - Es - Job
- Ps - Sp - Pr - Hgl
- Jes - Jer - Kla - Eze - Da
- Hos - Joë - Am - Ob
- Jon - Mi - Na - Hab
- Se - Hag - Za - Ma
Mt - Mr - Lu - Jh
- Hn - Ro - 1Co - 2Co
- Ga - Ef - Flp - Co
- 1Th - 2Th - 1Ti - 2Ti - Tit
- Flm - He - Ja - 1Pe - 2Pe
- 1Jo - 2Jo - 3Jo - Ju - Op.

Sjabloon van het Bijbelboek Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Voorbeeld 3

Boeken van de Bijbel:
Ge - Ex - Le - Nu - De - Joz - Ri - Ru - 1Sa - 2Sa - 1Ko - 2Ko - 1Kr - 2Kr - Ezr - Ne - Es - Job - Ps - Sp - Pr - Hgl - Jes - Jer - Kla - Eze - Da - Hos - Joë - Am - Ob - Jon - Mi - Na - Hab - Se - Hag - Za - Ma
Mt - Mr - Lu - Jh - Hn - Ro - 1Co - 2Co - Ga - Ef - Flp - Co - 1Th - 2Th - 1Ti - 2Ti - Tit - Flm - He - Ja - 1Pe - 2Pe - 1Jo - 2Jo - 3Jo - Ju - Op.

Sjabloon van het Bijbelboek Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.


Voorbeeld 4

Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Kees Langeveld: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk Sjabloon van Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.


Voorbeeld 5

Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Kees Langeveld: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk Sjabloon van Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.


Voorbeeld 6

Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Kees Langeveld: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk Sjabloon van Kees Langeveld wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.


Voorbeeld 7

Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia, hoofdstukken: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18.
Jeremia, hoofdstukken: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18.