Jeremia 18

Uit Christipedia

Jeremia 18 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-6 God beveelt Jeremia naar de werkplaats van een pottenbakker te gaan, wiens handelwijs met het leem beeld is van Gods handelwijs met Israël. 7-10 Jahweh toch geeft elk volk wat het verdient, en wijzigt zijn voornemen als een volk zich heeft bekeerd of kwaad is gaan doen. 11-17 De Judeeërs en Jeruzalemmers kunnen dus nog door haastige bekering het naderend onheil afwenden, maar zullen weerspannig blijven en voor hun voorbeeldloze en tegennatuurlijke (vs. 14) ontrouw de rechtvaardige straf lijden. 18-23 Jeremia wedervaart echter ongeloof en boosaardig verzet. Hierover verstoord, smeekt Jeremia van zijn God alle kwaad over het hoofd van zijn tegenstanders af.

3

Jer 18:3  Zo ging ik af [in] het huis van de pottenbakker; en ziet, hij maakte een werk op de dubbele schijven. (CP[1])

Dubbele schijven. Het Hebreeuwse woord is een tweevoud. De pottenbakker vormde de vaten op twee houten schijven.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 18 is onder wijziging verwerkt op 18 mrt. 2022.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.