Jeremia 21

Uit Christipedia

Jeremia 21 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 49.

12

Jer 21:12  O huis Davids! zo zegt de HEERE: Richt des morgens recht, en verlost de beroofde uit de hand van de verdrukker; opdat Mijn gramschap niet uitvaart als een vuur, en brandt, dat niemand blussen kan, vanwege de boosheid van uw handelingen. (CP[1])

Verlost de beroofde uit de hand van de verdrukker. Zo ook:

Jer 22:3  Zo zegt de HEERE: Doet recht en gerechtigheid, en redt de beroofde uit de hand van de verdrukker; en onderdrukt de vreemdeling niet, de wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. (CP[1])

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.