Jeremia 21

Uit Christipedia

Jeremia 21 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-7 In de belegering van Jeruzalem laat de koning Zedekia aan Jeremia vragen of er hoop en troost bij God is, en krijgt ten antwoord: nee, juist het tegendeel. 8-10 God geeft nochtans het volk raad, wat voor hen het beste is. 11-14 En aan het huis van de koning geeft Hij een les, met een scherpe bedreiging.

12

Jer 21:12  O huis Davids! zo zegt de HEERE: Richt des morgens recht, en verlost de beroofde uit de hand van de verdrukker; opdat Mijn gramschap niet uitvaart als een vuur, en brandt, dat niemand blussen kan, vanwege de boosheid van uw handelingen. (CP[1])

Verlost de beroofde uit de hand van de verdrukker. Zo ook:

Jer 22:3  Zo zegt de HEERE: Doet recht en gerechtigheid, en redt de beroofde uit de hand van de verdrukker; en onderdrukt de vreemdeling niet, de wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. (CP[1])

Bron

Bijbel. Amsterdam: Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1923. Tekst van de samenvatting van Jeremia 21 is onder wijziging verwerkt op 26 mei 2023.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.