Jeremia 41

Uit Christipedia

Jeremia 41 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-3 Ismaël komt bij Gedalia ter maaltijd en doodt hem verraderlijk, met de Judeeërs en Chaldeeën in diens huis. 4-9 Daags daarna lokt hij een karavaan bedevaartgangers uit het noorden Mizpa binnen en vermoordt hen, op enkelen na die hun leven afkopen. 10-15 Daarna voert hij de achtergebleven Judeeërs uit Mispa naar het land der Ammonieten. Doch reeds spoedig achterhaald door Johanan, ziet hij zich van al de weggevoerden verlaten en ontkomt zelf met de zijnen naar de Ammonieten. 16-18 Johanan en de andere aanvoerders maken, uit vrees voor de Chaldeeën, aanstalten om met al hun volksgenoten naar Egypte de wijk te nemen.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 41 is onder wijziging verwerkt op 15 nov. 22.