Jeremia 11

Uit Christipedia

Jeremia 11 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-17 Jeremia wordt opgedragen om het volk tot gehoorzaamheid aan het Verbond te vermanen. Het volk had Gods verbond verbroken en aan Baal gerookt. 18-23 Jeremia met de dood bedreigd door de mannen van Anathoth, waarna God hun een strafgericht aankondigt.  

8

Jer 11:8  Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar hebben gewandeld, een ieder naar het goeddunken van hun boos hart; daarom heb Ik over hen gebracht al de woorden van dit verbond, dat Ik geboden heb te doen, maar zij niet gedaan hebben. (CP[1])

Al de woorden van dit verbond. Ook de straffen op ongehoorzaamheid.

21

Jer 11:21  Daarom, zo zegt de HEERE van de mannen van Anathoth, die uw ziel zoeken, zeggende: Profeteer niet in den Naam des HEEREN, opdat gij van onze handen niet sterft. (SV)

Anathoth. Geboorteplaats van Jeremia. → Anathoth.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.