Jeremia 23

Uit Christipedia

Jeremia 23 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-8 Profetie tegen de kwade herders, met belofte van vergadering en herstelling van de kudde Gods, het volk Israël, door een rechtvaardige Spruit van David. 9-31 Breedvoerige profetie tegen de valse profeten en dromers, met getrouwe waarschuwingen en zware bedreigingen. 33-40 Tegen hen die met Jeremia en Gods boodschap de spot dreven.

6

Jer 23:6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmee men Hem zal noemen: Jahweh , onze gerechtigheid. (CP[1])

Jahweh, onze gerechtigheid. Door Jezus Christus, onze Heiland.

1Co 1:30  Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; (Telos)

Bron

Bijbel. Amsterdam: Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1923. Tekst van de samenvatting van Jeremia 23 is onder wijziging verwerkt op 26 mei 2023

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.