Jeremia 40

Uit Christipedia

Jeremia 40 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-3 De profeet Jeremia, met de andere ballingen geboeid naar Rama gevoerd, wordt hier door Nebuzaradan, na een opvallende toespraak, vrijgelaten. 4-6 Hij wordt voor de keus gesteld naar Babel mee te gaan of in Juda te blijven. Hij blijft bij Gedalia. 7-12 De verstrooide Judese legeroversten met hun troepen de aanstelling van Gedalja tot landvoogd vernomen hebben, wenden zich tot hem en worden door hem gerustgesteld; gelijk ook de naar omliggende landen gevluchte Judeeërs terugkeren, en van lieverlede alles zijn gewoon aanzien herneemt. 13-16 Johanan en de andere officieren waarschuwen Gedalja tegen Ismaël, als door de koning der Ammonieten gezonden om hem te doden; zelfs wil eerstgenoemde in alle stilte de verdachte uit de weg ruimen; maar de landvoogd verbiedt het, daar hij de aanklacht niet gelooft.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 40 is onder wijziging verwerkt op 15 nov. 2022.