Jeremia 24

Uit Christipedia

Jeremia 24 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

In het kort: de twee korven vijgen. 1-3 -Jeremia heeft na de wegvoering van Jojachin een gezicht van twee manden vijgen, waarvan hij, op de vraag van God, die van de ene voor zeer goed, die van de andere voor zeer slecht erkent. 4-7 Zo goed als de eerste, zullen de naar Babel weggevoerde Judeeërs gerekend en daarnaar behandeld worden. Ze zullen teruggebracht en gebouwd worden, en zij zullen zich tot God bekeren. 8-10 Zo slecht als de laatste, zo zal het verdiende lot der achtergeblevenen zijn: Zedekia met al zijn vorsten en die in het land zijn overgebleven en die in Egypte wonen.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jeremia 24 is onder wijziging verwerkt op 27 juni 2022.