Jozua (boek)/23

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb
Jozua (boek), hoofdstuk: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk 23 van Jozua (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: Jozua vermaant het volk. - Jozua ontbiedt de vertegenwoordigers van Israël, en verzekert hun dat God ook de overgebleven Kanaänieten zal uitstoten, als Israël maar niet tot hen ingaat en hun goden dient (1-7); want gelijk trouw aan God hun de zege over hun vijanden verschafte, zou het tegendeel hen in hun macht overleveren (8-13); gelijk elke belofte tot dusverre vervuld was, zou dan iedere bedreiging uitkomen (14-16).

Joz. 23:4

Joz 23:4  Ziet, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen, ten erfdeel voor uw stammen, van de Jordaan af, met al de volken, die ik uitgeroeid heb, en tot de grote zee, tegen de ondergang der zon. (CP[1])

De grote zee. D.i. de Middellandse Zee.

Tegen de ondergang der zon. De zon gaat onder in het westen. Ten opzicht van het land Israël gaat de zon onder in de Middellandse Zee.

Joz. 23:5

Joz 23:5  En de HEERE, uw God, Zelf zal hen uitstoten voor ulieder aangezicht, en Hij zal hen van voor ulieder aangezicht verdrijven; en gij zult hun land erfelijk bezitten, gelijk als de HEERE, uw God, tot u gesproken heeft. (SV)

Uitstoten. Uit het land of de plaatsen waar zij wonen. Vergelijk 'verdrijven' in dit vers.

Verdrijven. Zie vers 9.

Joz. 23:9

Joz 23:9  Want de HEERE heeft van uw aangezicht verdreven grote en machtige volken; en u aangaande, niemand heeft voor uw aangezicht bestaan, tot op dezen dag toe. (SV)

Verdreven. Zie vers 5.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van de samenvatting van Joz. 23 is onder wijziging verwerkt op 22 dec. 2020.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.