Jozua (boek)/17

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Jozua: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk 17 van Jozua (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De hoofdstukken 16 en 17 beschrijven het erfdeel van Jozefs kinderen. Hoofdstuk 17 beschrijft het erfdeel van Manasse. — Manasse’s erfdeel (1v). Zelafeads dochters erven mede, omdat hun vader geen zonen had (3-6). De grens van Manasse’s gebied (7-9). De noordelijke en oostelijke grens van het gebied van Jozefs zonen (10). Steden van Manasse in Issaschar en Aser. Kanaänieten die men niet kon verdrijven werden schatplichtig gemaakt. (11-13). Het huis Jozef vraagt van Jozua een groter grondgebied (14-18).