Jeremia 43 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-4 Werkelijk weigeren de hoofden de profeet Jeremia geloof, bewerende dat Baruch hem heeft opgestookt tot hun onheil, en zij gehoorzamen de stem van God niet. 5-7 De ongehoorzame oversten nemen al hun landgenoten, ook Jeremia en Baruch, mee naar Egypte. 8-12 Te Tachpanhes in Egypte ontvangt Jeremia van God de opdracht door een zinnebeeldige handeling de verovering van Egypte door Nebukadnezar te voorzeggen, die Egypteland zal slaan en de heiligdommen van de goden van Egypte verbranden, verbrijzelen of wegvoeren.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 43 is onder wijziging verwerkt op 19 nov. 2022.