Genesis/Hoofdstuk 33

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 2 nov 2020 om 13:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Genesis > Hoofdstuk 33
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 33 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Jakob ontmoet Ezau en vindt genade in diens ogen (1-15). Zij scheiden, en Jakob gaat wonen in Sukkoth, dan bij Sichem, waar hij een stuk land koopt en een altaar voor God bouwt (17-20).

Gen. 33:11

Ge 33:11  Neem toch mijn zegen, die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb; en hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. (SV)

Ik alles heb. Ezau had gezegd: "ik heb veel" (vers 9).