Genesis/Hoofdstuk 39

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Genesis 39)
Genesis > Hoofdstuk 39
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 39 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: Jozefs dienst, kuisheid en gevangenis. — Jozef wordt door de Ismaëlieten aan de Egyptenaar Potifar verkocht (1). Deze vertrouwt hem alles toe (2-6). Jozef weigert bij de vrouw van Potifar te liggen (7-12), wordt daarom door haar belasterd (13-18) en door haar echtgenoot in de gevangenis geworpen (19-20); waar hij het vertrouwen van de opperkerkermeester wint (21-23).

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Gen. 39 is onder wijziging verwerkt op 15 dec. 2020.